Veilingvoorwaarden

Zowel koper als verkoper wordt geacht bekend te zijn met de veilingvoorwaarden opgesteld door Colours Kunst en Veiling

Home Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden

Zowel koper als verkoper via op www.colourskunstveiling.nl wordt geacht bekend te zijn met onderstaande veilingvoorwaarden, opgesteld door Colours Kunst & Veiling.

Aanbieden veiling
Een veiling starten is alleen mogelijk met een geverifieerd account. U kunt kiezen voor een gratis account (maximaal 2 gelijktijdige veilingen) of een premium account (maximaal 100 gelijktijdige veilingen).

Aankoop veilingobject
De te betalen commissie over een veilingstuk is afhankelijk van de verkopende partij. Wordt de veiling rechtstreeks aangeboden via het veilinghuis, dan betaalt u 20% opgeld bovenop het uitgebrachte bod. Als een externe verkoper het veilingstuk aanbiedt, betaalt u 10% opgeld naast het uitgebrachte bod. Daarnaast geldt een administratieve bijdrage van € 2,- per kavel.

Betaalmethodes
U kunt aan Colours Kunst & Veiling betalen via PayPal of iDeal. Onderlinge uitbetalingen met een externe verkoper zijn mogelijk via PayPal, directe bankoverschrijving of contant.

Betaling
Colours Kunst & Veiling heeft het recht om bij elke koop de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen. Bij weigering kan het veilinghuis ervoor kiezen het betreffende kavel opnieuw ter veiling aan te bieden.

Bij niet tijdige betaling kan Colours Kunst & Veiling de koper rente in rekening brengen. Dit percentage zal gelijk zijn aan de wettelijke rente, verhoogd met administratie- en opslagkosten. Dit geldt vanaf de datum van toewijzing tot het tijdstip van betaling. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten komen ook voor rekening van de nalatige koper.

Garantie
Koopt u een kavel direct van het veilinghuis, dan heeft u recht op restitutie en op garantie ‘van spijker tot spijker’: gebeurt er iets tijdens vervoer, opslag of tentoonstelling, dan is het kavel altijd verzekerd en dragen wij zorg voor de schadevergoeding. Koopt u een kunstobject rechtstreeks via een externe verkoper, dan dient u onderling afspraken te maken over vervoer en eventuele garantie.

Gebruikersnaam
Bij registratie raden we u aan géén e-mailadres of volledige naam te gebruiken als gebruikersnaam. Deze wordt namelijk onder meer getoond op de veilingpagina bij het plaatsen van een bod. U kunt eventueel een afkorting van uw naam gebruiken of een andere naam die uw of andermans privacy niet schendt.

Gebruikssporen
Vintage items bevatten altijd gebruikssporen. Colours Kunst & Veiling is niet verantwoordelijk voor de staat van het geveilde kunstobject.

Goedkeuren veiling
Elke aangeboden veiling gekeurd door het veilinghuis. Is de veiling akkoord, dan activeren we direct de betreffende veiling. Dit gebeurt in de meeste gevallen binnen enkele uren na het invoeren van de veiling.

Legitimeren
Koopt u een kunstobject boven de € 10.000,-, dan zijn wij bij wet verplicht om u naar uw identiteitsbewijs te vragen.

Omschrijving kavel
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de omschrijving van het kavel.

Openbare profielinformatie
Let op dat uw bankgegevens, wachtwoord of andere privacygevoelige informatie niet terug te vinden zijn in uw openbare profiel.

Realistische biedingen
Colours Kunst & Veiling behoudt zich het recht voor om onrealistische biedingen te verwijderen.

Reviews
Colours Kunst & Veiling werkt met reviews. Wij gebruiken een reviewsysteem om het vertrouwen tussen koper en verkoper te stimuleren.

Restitutie
Per kavel kan de verkoper aangeven of restitutie mogelijk is. Alleen dan kan de koper het aankoopbedrag van het veilingobject terugontvangen. De betaalde commissie aan het veilinghuis staat hierbuiten: die kan in geen geval worden teruggevraagd.

Storingen
Colours Kunst & Veiling is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen tijdens een veiling.

Volgrecht
Op onze kavels is volgrecht van toepassing.
Volgrecht is het recht van de kunstenaar (of erfgenamen daarvan) om een percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel.
Er is sprake van volgrecht als: het aankoopbedrag hoger is dan € 3000,-  en de kunstenaar de nationaliteit heeft van een van de EU-landen, inclusief IJsland, Noorwegen en Liechtenstein óf vast in Nederland woont.

4% volgrecht tot en met € 50.000,-
3% volgrecht tot en met € 200.000,-
De maximale vergoeding bedraagt € 12.500,-

Ook erfgenamen van een overleden kunstenaar kunnen in aanmerking komen voor volgrecht. Dit volgrecht vervalt zeventig jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Verder navigeren